Puppies Chocolate Yorkshire Terrier

YAKS VONAVI LORI KAPU PATAPU LEKOWALLI

Pedigree of the litter

KARU PATAPU LEKOWALLI
Father - KARU PATAPU LEKOWALLI
YAKS VONAVI LORI
Mother - YAKS VONAVI LORI